Reisadvies op maat
Bel ons of kom langs, maak een afspraak
Vraag vrijblijvend een offerte aan
ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds

Disclaimer, copyright, privacyverklaring en cookiebeleid

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

 

Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Copyright

Niets uit deze publicatie mag gebruikt, verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, digitale technieken, publicatie op internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Verre.

 

Privacyverklaring Van Verre Reizen - uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen

Hoe gaan wij om met uw gegevens en waar gebruiken wij uw gegevens voor?  

Bij Van Verre doen we er alles aan om u van informatie, inspiratie en uiteindelijk een onvergetelijke verre reis te voorzien. Om dit te kunnen realiseren hebben wij in veel gevallen persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om een reservering te maken of om de nieuwsbrief, een offerte of de reisbescheiden naar u te kunnen versturen.

 

U kunt ervan uitgaan dat wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis hiervan moeten wij aangeven welke grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat  we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grondslag kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van persoonsgegevens op basis van:

 

1) Uitvoering van een overeenkomst
2) Een gegeven toestemming
3) Een wettelijke verplichting
4) Een gerechtvaardigd belang van Van Verre

 

De bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en begrijpen dat u wilt weten wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring leggen wij daarom uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook leggen we uit wat uw rechten zijn, wie er toegang heeft tot uw gegevens en hoelang we deze gegevens bewaren. Uitgaande van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt dit in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die ervoor zorgen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor hoelang?

1. Persoonsgegevens van abonnees van onze reistips en reisideeën (nieuwsbrieven)

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • U informeren en inspireren door middel van nieuwsbrieven

 

Basis voor deze persoonsgegevens is:

 • U informeren en inspireren door middel van nieuwsbrieven

 

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief (reistips). Voor de inhoud van onze nieuwsbrieven maken wij mogelijk gebruik van eerder door uzelf aangegeven voorkeuren en eerdere boekingen bij Van Verre.

 

2. Persoonsgegevens van geïnteresseerden

 

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten (denk aan een telefonisch gesprek bij een contactverzoek, een uitgewerkte offerte na een aanvraag of een deelname aan een van onze infodagen)

 

Basis voor deze persoonsgegevens is:

 • Uw mondelinge toestemming, schriftelijke toestemming per e-mail, post of door middel van het invullen van een formulier op onze website

 

Afhankelijk van uw interesse (offerte, contactverzoek, etc.), kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen om de bovenstaande doelstelling te realiseren:

 • Aanhef
 • Voornaam of voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)

 

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen gedurende de periode dat u gezien wordt als geïnteresseerde. Hieronder leest u welke termijnen wij hiervoor hebben vastgesteld:

 • Gegevens offerteaanvragen – 7 jaar
 • Gegevens contactverzoeken – 7 jaar
 • Gegevens vraag per e-mail – 7 jaar
 • Gegevens infodagen – 7 jaar
 • Gegevens afspraak bij ons op kantoor – 7 jaar

 

Deze lijst is niet uitputtend. Mocht u op een andere manier interesse hebben getoond en wilt u weten hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren? Neem dan contact met ons op via reizen@vanverre.nl.


Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

 

3. Persoonsgegevens van klanten

 

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoeren van de opdracht
 • Kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en ons aanbod

 

Basis voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht (zoals het boeken van een reis) naar aanleiding van het invullen van het boekingsformulier

 

Om deze doelen te realiseren, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u en uw reisgezelschap vragen:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
 • Geboortedatum
 • Kopie paspoort
 • Bankrekeninggegevens
 • Voor het uitvoeren van de reis relevante verzekeringsgegevens
 • Voor het uitvoeren van de reis relevante gezondheidsinformatie
 • Voor het uitvoeren van de reis relevante voorkeuren voor maaltijden en/of diëten
 • Inloggegevens voor de toegang tot uw persoonlijke pagina
 • Naam- en contactgegevens van thuisblijvers

 

Toelichting op de gevraagde gegevens

Wij vragen om uw adresgegevens, zodat wij u als gewenst de offerte en de reisbescheiden toe kunnen sturen. Uw geboortedatum hebben wij o.a. nodig om uw vliegtickets en autohuur te kunnen verzorgen. In sommige gevallen vragen wij u om een kopie van uw paspoort, bijvoorbeeld om binnenlandse vluchten en treinkaartjes voor u te kunnen regelen en visa aan te vragen. Gegevens over uw gezondheid betreffen bijvoorbeeld allergieën en zwangerschappen, zodat wij dit (wanneer nodig) aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen doorgeven. Tot slot hebben wij uw bankrekeninggegevens nodig voor administratieve doeleinden.

 

Na terugkomst van uw reis sturen wij u, ter verbetering van onze dienstverlening en kwaliteit van onze reizen, een enquête. Daarnaast maken wij gebruik van Trustpilot. Door uw ervaringen te delen, geeft u anderen een nog beter beeld van Van Verre of een specifieke bestemming of reis. 

 

Bewaartermijn

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van de genoemde doelen) opgeslagen tot maximaal 7 jaar na uw reis. Paspoortkopieën zullen wij meteen na afloop van uw reis uit onze database verwijderen.


Mochten we de gegevens na de bewaartermijn nog willen gebruiken voor analytische, historische of zakelijke doeleinden, dan anonimiseren wij uw gegevens. Dit houdt in dat deze gegevens dan niet meer te herleiden zijn naar u als persoon.

 

4. Persoonsgegevens van sollicitanten

 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het vinden van een geschikte medewerker

 

Basis voor deze persoonsgegevens is:

 • Het insturen van een CV en/of motivatiebrief

 

Om dit doel te realiseren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Deze persoonsgegevens worden door ons (alleen ten behoeve van het genoemde doel) opgeslagen tot maximaal 5 jaar na het afronden van de sollicitatieprocedure. Eventuele additionele persoonsgegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure zelf aan ons verstrekt, zullen ook binnen deze termijn verwijderd worden.

 

Kinderen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

1. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van reizen (denk aan hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders, etc.)
 • Het afsluiten van verzekeringen gerelateerd aan de door u geboekte reis
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, boekingsgegevens en de communicatie met (potentiële) klanten in de vorm van een CRM-systeem, offerte- en boekingssysteem, etc.
 • Onze nieuwsbrieven (in de vorm van software en consultancy).

 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics, een programma dat ons helpt om uw ervaring op onze website te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen geven ons o.a. inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht.

 

Hierdoor weten wij welke pagina’s duidelijk zijn voor u en waar wij onze website nog kunnen verbeteren. Google mag deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden (zoals bijvoorbeeld voor het verbeteren van eigen diensten). Wij verzamelen deze gegevens alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Lees hierover ook ons cookiebeleid op deze pagina voor meer informatie.

Om onze service aan u dagelijks een beetje beter te maken, analyseren wij alle contactmomenten zoals bellen, mailen, social media contacten, etc. Zo worden bijvoorbeeld telefoongesprekken voor interne trainingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering opgenomen en onthouden wij wat u op onze social media kanalen leuk vindt. Ook analyseert Van Verre de adresgegevens van geïnteresseerden en klanten, maar zonder dat we deze gegevens aan uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam koppelen.


Wij hebben met de relevante partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat wij met hun de nodige afspraken hebben gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen uw gegevens niet aan andere externe partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie of belastingdienst in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In dat geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

2. Verstrekking van persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw reis. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw persoonsgegevens met een luchtvaartmaatschappij en een hotel waar u zult verblijven. Deze partijen en dienstverleners hebben een eigen, zelfstandige bevoegdheid om de privacy van de reiziger te waarborgen. Van Verre kan hierdoor niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen van deze partijen.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Van Verre van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen welke regelmatig worden vervangen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij slaan alle persoonsgegevens op om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Derde partijen die binnen de EU zijn gevestigd en waarmee wij samenwerken hebben een verwerkersovereenkomst getekend en zullen dus met dezelfde zorg met uw persoonsgegevens omgaan
 • Veilige HTTPS-verbinding: gegevens die u via onze website naar ons toestuurt, worden versleuteld naar ons verzonden en zijn niet leesbaar voor anderen
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit soort verzoeken. Heeft u eerder toestemming gegeven voor het verwerken van uw gegevens? Dan heeft u altijd het recht deze toestemming later weer in te trekken.

 

Vragen of een klacht

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:


Van Verre Reizen

Noordeinde 5

1141 AE Monnickendam

0299 475 083

reizen@vanverre.nl

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen er dan alles aan doen om samen tot een geschikte oplossing te komen. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes die vrijwel elke website meestuurt en door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze bestandjes slaan informatie op die uw gebruikservaring op onze site voor u verbeteren. Door het plaatsen van cookies worden bijvoorbeeld de reisideeën die u plaatst in 'Mijn reisideeën' onthouden en bewaard voor u volgende bezoek, u hoeft dan niet alle reisideeën opnieuw aan te klikken. Cookies dragen ook bij aan het optimaal functioneren van onze website.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het onthouden van opgeslagen gegevens, zoals bij 'Mijn reisideeën'. Ook worden cookies opgeslagen bij gebruik van uw 'Persoonlijke pagina' zodra u een reis bij ons heeft geboek.

 

Google Analytics & Ads

Wij maken gebruik van diensten van Google Analytics, waaronder Google Signals. Deze functie geeft ons de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website op zowel desktop als mobiele apparaten. Deze gegevens stellen ons in staat de website te verbeteren, waarmee wij de gebruikerservaring kunnen optimaliseren.

De gegevens die wij verzamelen omvatten demografische gegevens, interesses, browsegedrag en apparaat informatie. De gegevens die wij verzamelen zijn anoniem en geaggregeerd.

 

Wij maken tevens gebruik van het advertentieprogramma Google Ads van Google. De cookie van Google Ads stelt ons in staat de gegevens in te lezen hoe een offerte aanvraag via Google Ads tot stand is gekomen.

 

Affiliate netwerken

Wij maken gebruik van het affiliate netwerk Tradetracker. Indien u op onze website terecht bent gekomen via een andere website welke is aangesloten bij Tradetracker, kunnen wij daarvan de gegevens analyseren voor het verrekenen van een mogelijke vergoeding.

 

Bing Ads

Wij maken gebruik van het advertentieprogramma Bing Ads van Microsoft. De cookie van Bing Ads stelt ons in staat de gegevens in te lezen hoe een offerte aanvraag via Bing Ads tot stand is gekomen.

 

Social Media

Wij maken gebruik van social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Instragram en Youtube. Ook maken wij gebruik van het insluiten van Youtube video's op onze website om u relevante video's te kunnen laten zien. Het merendeel van de sociale media kanalen plaatsen cookies.

 

Algemene informatie over cookies:

 • Cookies blijven in principe niet permanent op de harde schijf van uw computer staan, cookies kennen namelijk een toegekende 'levensduur' van meestal maximaal 30 dagen
 • U kunt cookies te allen tijde wissen van uw harde schijf via uw browser of via een software programma